Toename wanbetalers onder opdrachtgevers van zzp'ers

In de afgelopen periode is er een opvallende toename te zien in het aantal wanbetalers onder opdrachtgevers. De maandelijkse Bedrijven Monitor van verzekeraar Interpolis toont aan dat het aantal wanbetalers binnen een maand is. In dit artikel geven we je uitgebreide tips om het risico op wanbetaling te verkleinen en leggen we uit hoe je jezelf als zzp'er kunt beschermen tegen wanbetalers.


Waarom is het aantal wanbetalers toegenomen?

Er zijn verschillende redenen voor de stijging van het aantal wanbetalers. Ten eerste speelt de pandemie een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Door de gevolgen van de pandemie zijn bedrijven genoodzaakt geweest om projecten uit te stellen of zelfs te annuleren, wat heeft geleid tot financiële problemen en daarmee ook tot het niet kunnen betalen van facturen.

Daarnaast dragen oplopende kosten zoals stijgende lonen, brandstofprijzen en grondstofprijzen bij aan de financiële druk op opdrachtgevers. Deze kostenverhogingen zorgen ervoor dat opdrachtgevers voorzichtiger zijn met het betalen van facturen en mogelijk langer wachten met het voldoen van hun betalingsverplichtingen.

Als zzp'er is het essentieel om je geldstroom goed te bewaken en alert te zijn op openstaande facturen. Hieronder volgen enkele uitgebreide tips om het risico op wanbetaling te verkleinen.


Tips om het risico op wanbetaling te verkleinen:

Maak duidelijke afspraken over de betaaltermijn.
Stel voorafgaand aan het uitvoeren van een opdracht een contract op waarin de betaaltermijn duidelijk is vastgelegd. Zorg ervoor dat beide partijen akkoord gaan met de gestelde termijn en leg dit schriftelijk vast.

Wees proactief en stuur tijdig herinneringen.
Wacht niet af tot de betaaltermijn is verstreken, maar stuur tijdig herinneringen naar de opdrachtgever om hen op de hoogte te stellen van de naderende deadline voor de betaling. Zo geef je de opdrachtgever de kans om eventuele vergeten betalingen alsnog op tijd te voldoen.

Neem direct contact op met de opdrachtgever wanneer de betaaltermijn is verstreken en vraag of de factuur is betaald.
Mocht de factuur nog niet betaald zijn, vraag dan wanneer ze van plan zijn te betalen. Probeer in dit gesprek tot een concrete afspraak te komen over het moment waarop de betaling zal plaatsvinden. Schakel eventueel een incassobureau in als betaling uitblijft.

Ga in gesprek met de opdrachtgever als de factuur na je herinnering nog niet betaald is en spreek een concrete datum af waarop de openstaande facturen betaald moeten zijn.
Geef aan dat je de werkzaamheden staakt totdat alles betaald is. Het is belangrijk om hierin consequent en duidelijk te zijn, zodat de opdrachtgever begrijpt dat het belangrijk is om de betaling te voldoen.

Overweeg een kredietverzekering af te sluiten die inkomstenverlies dekt wanneer een opdrachtgever failliet gaat en de facturen niet kan betalen.
Een kredietverzekering kan je beschermen tegen inkomstenverlies als gevolg van wanbetaling door opdrachtgevers. Informeer bij verschillende verzekeraars naar de mogelijkheden en voorwaarden om te bepalen of een kredietverzekering geschikt is voor jouw situatie.
Werken via Connect ZZP: een oplossing voor zzp'ers

Een andere manier om jezelf te beschermen tegen wanbetalers is door opdrachten via Connect ZZP te accepteren. Connect ZZP neemt de administratieve rompslomp uit handen en heeft voor jou als ondernemer een kredietverzekering afgesloten. Zo ben je verzekerd van tijdige betaling en loop je geen risico als een opdrachtgever failliet gaat.Voordelen van werken via Connect ZZP:

Geen opdrachtgevers meer najagen om geld.
Je hoeft je geen zorgen meer te maken over het innen van openstaande facturen, aangezien wij dit voor je regelen.

Geen facturen meer maken, dat doet Connect ZZP voor je.
Wij nemen het opstellen en versturen van facturen voor onze rekening, waardoor jij je kunt focussen op je werkzaamheden.

Geen risico lopen bij faillissement van een opdrachtgever, mits je beschikt over getekende en goedgekeurde weekstaten. Doordat wij een kredietverzekering hebben afgesloten, ben je beschermd tegen inkomstenverlies bij faillissement van een opdrachtgever.

Werken met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.
Wij werken met modelovereenkomsten die zijn goedgekeurd door de belastingdienst, waardoor je zeker weet dat je aan alle wettelijke eisen voldoet.

Persoonlijk contact.
Connect ZZP biedt persoonlijke ondersteuning en begeleiding tijdens het gehele traject, zodat je altijd op de hoogte bent van de status van je opdrachten en eventuele betalingen.

Ondernemersadviezen over verzekeringen, boekhouding en wetgeving.
Wij voorzien je van advies op het gebied van ondernemerszaken, zoals verzekeringen, boekhouding en wetgeving.


Conclusie

Het aantal zzp'ers dat te maken krijgt met wanbetalers neemt toe, maar er zijn manieren om dit risico te verkleinen. Door proactief te zijn in je administratie, duidelijke afspraken te maken met opdrachtgevers en te overwegen om opdrachten via Connect ZZP te laten lopen, kun je jezelf beschermen tegen de gevolgen van wanbetaling. Investeer in een solide administratie en overweeg samen te werken met Connect ZZP om zorgeloos te kunnen ondernemen.

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de markt en wees alert op signalen die kunnen duiden op financiële problemen bij opdrachtgevers. Door regelmatig contact te onderhouden met je opdrachtgevers en betrokken te blijven bij hun situatie, kun je eventuele problemen vroegtijdig signaleren en hierop anticiperen.Gepubliceerd op: 10 mei 2023

Meer Nieuws