Welke informatie geeft Connect aan uitzendkrachten tijdens de coronacrisis?

Connect informeert haar mensen telefonisch, via e-mail en via deze website over de te nemen maatregelen in het kader van veilig en gezond werken tijdens de coronacrisis. We verwijzen hierbij ook naar informatie van de overheid, zoals de website van het RIVM. We wijzen erop om de aanwijzingen van de klant, waar men werkzaam is, op te volgen, omdat de werkzaamheden altijd worden verricht onder toezicht en leiding van de opdrachtgever.